Makina Parkımız


MARİNİ 2000E – ASFALT KAZIMA MAKİNASI


BOMAG BM 2000/60 – FREZE – TRİMER – ASFALT KAZIMA


BOMAG BM 2000/60 – FREZE – TRİMER – ASFALT KAZIMA


BOMAG BM 2000/60 – FREZE – TRİMER – ASFALT KAZIMA


BOMAG BW 202 AD4 – ASFALT SİLİNDİRİ – TOPRAK SİLİNDİRİ – VABIL


BOMAG BW 202 AD4 – ASFALT SİLİNDİRİ – TOPRAK SİLİNDİRİ – VABIL


BOMAG BW 202 AD4 – ASFALT SİLİNDİRİ


BOMAG BW 202 AD4 – ASFALT SİLİNDİRİ


BOMAG BW 202 AD4 – ASFALT SİLİNDİRİ


BOMAG BW 202 AD4 – ASFALT SİLİNDİRİ


BOMAG BW 202 AD4 – ASFALT SİLİNDİRİ


BOMAG BW 202 AD4 – ASFALT SİLİNDİRİ


BOMAG BW 202 AD4 – ASFALT SİLİNDİRİ


BOMAG BW 202 AD4 – ASFALT SİLİNDİRİ

Asfalt Silindiri Bomag Vabıl (Wabble) 2008 Model
Asfalt Silindiri Bomag 161 – 2008 Model
Asfalt Silindiri BOMAG 161 AD-4 – 2009 Model Asfalt Silindiri BOMAG 161 AD-4 – 2008 Model


Asfalt Finişeri DYNAPAC F18C – 1998 Model


Asfalt Finişeri Vögele 1800 – 1997 Model


Asfalt Finişeri Vögele 1800 – 1997 Model

Asfalt Finişeri DEMAG 130 – 1998 Model

Asfalt Finişeri ABG Titan 325 – 1997 Model

Asfalt Finişeri ABG Titan 325 – 2001 Model

Asfalt Silindiri Bomag 164 Kombi – 1998 Model
Asfalt Silindiri INGERSOLL-Rand DD-110

Asfalt Kazıma Makinası Marini 1000
 
Go to Top